smartsign

 

 

 

Med digital skyltning menar man elektroniska skärmar som finns installerade på offentliga platser eller på arbetsplatser.
Digital skyltning är en form av ljusreklam som används för underhållning, information och marknadsföring. Fördelarna med digitala skyltar jämfört med traditionella skyltar är att innehållet enkelt kan bytas ut och anpassas efter miljö och publik, att man kan visa animeringar och att bildskärmarna kan vara tryckkänsliga och fungera interaktivt.

Genom att integrera till exempel köinformation från ett kösystem kan man öka den genomsnittliga tiden en kund tittar på reklamen. Exempel på sådana kombinerade system (butiks-tv och kösystem) kan man till exempel hitta på Ica.

Vi har valt att jobba med SmartSign då de har ett stort utbud av tjänster och konkurrenskraftiga priser! Kontakta oss eller besök SmartSign’s hemsida för att se mer utav deras lösningar.