Med ett modernt arbetssätt och digital hantering kan vi hjälpa er med löpande administration relaterat till ekonomi och bokföring.
Administration

Med ett modernt arbetssätt och digital hantering kan vi hjälpa er med löpande administration relaterat till ekonomi och bokföring.

Låt oss frigöra tid åt dig genom att sköta hela eller delar av ditt företags administration. Vi kan till exempel ta hand om:

Kundreskontra:
 • Fakturering
 • avstämning av inbetalningar
 • påminnelser och inkassohantering
Leverantörsreskontra:
 • Fakturahantering
 • Fakturascanning
 • kvittoscanning
 • Betalningar
Övrig administration:
 • Skattedeklarationer
 • Inkomstdeklarationer
 • Privatdeklarationer
 • Skatteplanering