Våra smarta och moderna lösningar effektiviserar bokslutsarbetet. Vi kan därför erbjuda fast pris baserat på bolagets omfattning och storlek!
Bokslut

Varje år avslutas redovisningen med ett bokslut. Vi tar alltid ett fast pris för vårt arbete, beroende på bolagets storlek och omfattning. Vi arbetar tillsammans med dig som kund fram ett bokslut baserat på god redovisningssed och gällande skatteregler, och kompletterar med årsredovisning och inkomstdeklaration.

Att inte inkomma med detta i tid är kostsamt. Vi ser till att allt lämnas in i god tid, och till rätt pris, så att du slipper oroa dig.

All information sparas på våra säkra servrar, dit du får åtkomst till all din dokumentation. På det viset slipper vi all pappershantering med bokslutspärmar som står och samlar damm i något hörn år ut och år in.

Vi tillhandahåller:

  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Inkomstdeklaration