Filecloud.se är en modern fildelningsplatform som kan så mycket mera.

Behöver du ett säkert sätt att dela filer till andra personer?
Behöver du även kunna läsa, öppna och skapa dokument direkt i
webbläsaren på vilken dator som helst?

Med teknik utvecklad av nextcloud.com och våra servrar så är detta möjligt.
Få det hostat av oss på våra egna servrar i Sverige där du själv får administrera och branda nextcloud efter eget tycke
Eller få det som en tjänst av oss där vi hjälper och tillhandahåller en säker och funktionell nextcloudplatform.